Ambassade van België in Argentinië
Home Consulaire diensten Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Naast de algemene informatie over de identiteitskaart, gelieve hierna de volgende bijkomende inlichtingen te vinden:

  • Belgen die in het buitenland wonen en officieel ingeschreven zijn in de consulaire registers kunnen een identiteitskaart bij de Consulaire diensten aanvragen. Vanaf 1 november 2008 is het wel zo dat de identiteitskaart die door de gemeente in België werd uitgegeven geldig blijven in het buitenland. 
     
  • Het formulier Aanvraag van een Belgische identiteitskaart vergezeld van het Formulier voor handtekening (in tweevoud) kan ingediend worden indien uw dossier compleet is. U kunt eventueel onze diensten contacteren om er zeker van te zijn dat wij over alle vereiste documenten van uw dossier beschikken. De aanvraag dient vergezeld te worden van twee pasfoto’s en 11 euro (contant te betalen in lokale munt). 
     
  • Belgen die niet geboren werden in het land van verblijf (Argentinië, Paraguay of Uruguay) en die zich in het ambtsgebied vestigden vóór 9 juni 2007 dienen bij de “Camara Nacional de Electores” een bewijs aan te vragen dat zij niet de lokale nationaliteit hebben aangenomen (Certificado de no-ciudadano Argentino). Dit bewijs dient voor de laatste maal voorgelegd te worden, daar vanaf 9 juni 2007 de wet van dubbele nationaliteit ingevoerd werd waardoor Belgen een andere nationaliteit kunnen aannemen, zonder de Belgische te verliezen.[1]

Uw identiteitskaart kan door een derde opgehaald worden mits u daartoe een schriftelijke volmacht geeft aan de betrokkene.

U dient uw vorige identiteitskaart ter vernietiging of annulering in te leveren bij het ophalen van de nieuwe.

Kinderen kunnen een identiteitskaart aanvragen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

[1] Belgen die vrijwillig de nationaliteit verkrijgen van een Lidstaat van de Raad van Europa, die het gelijknamige verdrag ondertekende, zijnde Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, verloren tot 28 april 2008 nog steeds van rechtswege hun Belgische nationaliteit. Vanaf deze datum behouden ook de mensen die de voorgenoemde nationaliteiten aannemen de Belgische.