Ambassade van België in Argentinië
Home Covid-19 - Vaccinatie in België van Belgen die in het buitenland wonen

Covid-19 - Vaccinatie in België van Belgen die in het buitenland wonen

BELANGRIJKE VERDUIDELIJKINGEN

 • Buiten België is geen vaccinatie gepland. In uw woonland bent u uitsluitend afhankelijk van het lokale vaccinatieplan.
 • De reis- en verblijfkosten zijn ter uwer laste.
 • Voor gezinsleden die niet de nationaliteit hebben van een EU- of Schengenzone-land en die geen C-visum nodig hebben, kan een attest van essentiële reis worden afgegeven om in België te worden gevaccineerd.

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf. Maar er werd beslist dat de Belgen die niet de mogelijkheid zouden hebben om zich te laten vaccineren in het land van verblijf met een vaccin dat is goedgekeurd door EMA (European Medicines Agency) of volgens de lopende vaccinatiekalender in België, de mogelijkheid zullen krijgen om zich te laten vaccineren in België.

Voor de procedure:

 1. U wordt uitgenodigd om uw interesse mee te delen voor vaccinatie in Brussel in het Militair hospitaal van Neder-over-Heembeek, ter gelegenheid van een verblijf in België in de komende maanden;
 2. Komen hiervoor in aanmerking: de Belgen vanaf 12 jaar oud die in één van de landen wonen die op deze lijst (o.a. Argentinië, Paraguay en Uruguay) staan, en zijn ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister, evenals de echtgenoot/-ote of partner of de kinderen vanaf 12 jaar oud van vreemde nationaliteit van een Belg die onder hetzelfde dak wonen (zoals vermeld in het consulairebevolkingsregister). Deze “rechthebbenden” kunnen zich op dezelfde manier preregistreren via het formulier vermeld in punt 3;
 3. Preregistratie gebeurt via het formulier dat u vindt via de link https://forms.office.com/r/Ch4NgS9MS8;
 4. Doe enkel de preregistratie indien u werkelijk van plan bent om u te laten vaccineren tijdens uw verblijf. Zoniet bestaat het risico dat er vaccins verloren gaan.
 5. Op basis van uw preregistratie met het formulier (zie hierboven) zal het Consulaat nagaan of u aan de voorwaarden voldoet (nationaliteit/inschrijving in de consulaire registers/minstens 16 jaar) en zal aan de bevoegde overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC) uw gegevens en uw beschikbaarheden meedelen. U zal een bevestigingsmail van het Consulaat ontvangen;
 6. Vervolgens ontvangt u een e-mail van Vaccinatie_Belgium@ccc.brussels met de te volgen procedure om een ​​afspraak te maken voor de vaccinatie. Controleer regelmatig of deze e-mail niet in uw Spams terecht is gekomen.
 7. U dient u er zich van bewust te zijn dat u niet de keuze heeft van vaccin dat u zal worden toegediend.
 8. Voorzie in de planning van uw aanwezigheid in België: (i) 10 dagen quarantaine na uw aankomst, vooraleer u naar het vaccinatiecentrum kan gaan (ii) de nodige tijd voor de periode van vaccinatie in functie van de afspraken die u via Bruvax hebt gekregen (iii) 2 dagen na de laatste injectie vóór een vertrek per vliegtuig.
 9. De vaccinatie zal gratis zijn. Bij de ingang van het  vaccinatiecentrum dient u zich te identificeren met een geldige identiteitskaart of paspoort.
 10. Via de preregistratie worden uw gegevens verzameld, met inachtname van de regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, om u toe te laten u te laten vaccineren in België tegen het coronavirus. Alvorens uw gegevens definitief te registreren op het registratieplatform, dient u uw akkoord te geven dat uw gegevens worden overgemaakt aan de overheden bevoegd voor vaccinatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het vaccinatiecentrum dat instaat voor uw vaccinatie. U kan op elk moment uw akkoord intrekken.