Ambassade van België in Argentinië
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
 3. Welke documenten moet u voorleggen?
 4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
 6. Medisch attest - Erkende artsen
 7. Contact

 
1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

U kunt uw visumaanvraag indienen op de Ambassade van België in Buenos Aires. Het visumloket is open van maandag tot vrijdag, van 9u tot 13u, enkel op afspraak (tenzij urgenties). Om een afspraak vast te leggen: per telefoon naar +54 11 4313 7272 of per mail naar BuenosAires@diplobel.fed.be.

 
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt betaald per elektronische betaling en in Argentijnse Pesos (ARS), aan het loket of per banktransfer bij de Ambassade van België in Buenos Aires. De banktransfer gebeurt op volgende rekening:

Banco Francés (BBVA francés) 
Embajada de Bélgica 
Cta. Corriente $ 999-054120/3 
CBU: 0170999920000005412035 
Cuit : 30-53286071-3 

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee 60 euro.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 180 euro. Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag.  Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 
3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

Binnenkort zal de geharmoniseerde lijst van gevraagde documenten, zoals overeengekomen met de Delegatie van de Europese Unie (EUDEL) in het kader van de lokale Schengensamenwerking hier beschikbaar zijn.

Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)

Zie Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor alle concrete informatie m.b.t. de aanvraag zelf, gelieve de Spaanstalige versie van deze site te consulteren.

 
4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. 
Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be).

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

   
5. Schengenvertegenwoordiging

België vertegenwoordigt in Argentinië Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

Voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen) voor Luxemburg, dient u de aanvraag rechtstreeks te richten tot: Direction de l’Immigration du Ministère des Affaires étrangères (adres: B.P. 752, L-2017 Luxembourg; www.mae.lu/en/Site-MAE/VISAS-Immigration; immigration.public@mae.etat.lu).

Niet alle visumaanvragen kort verblijf kunnen in vertegenwoordiging behandeld worden. Dit is afhankelijk van het vertegenwoordigingsakkoord dat afgesloten werd tussen België en de andere Schengenlidstaat in kwestie. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot de bevoegde Belgische Ambassade voor Argentinië.

 
6. Medisch attest - Erkende artsen

U kunt uw medische attesten bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

Eerste optie: zich richten tot een van de door de Ambassade erkende artsen:

 • Dokter Oscar BRUNO 
  Laprida 1898, P.B. « H » - Capital Federal 
  Telefoon in Buenos Aires: 4805.7545 / 5289 
   
 • Dokter Carlos SCHWARTZ 
  Av. Del Libertador 5630 - Capital Federal 
  Telefoon in Buenos Aires: (011) 47 84 89 62 
  GSM: 15 (ou 11) 44 70 82 43 
  carlosschwartz2@gmail.com

Bij het indienen van uw visumaanvraag zal de handtekening van de arts door de Ambassade gelegaliseerd worden, aan het tarief van 20 euro volgens de koers van de dag.

Tweede optie: zich richten tot een arts van uw keuze en het medisch certificaat laten vervolledigen (certificaat te downloaden via www.ibz.fgov.be). Dat certificaat dient vervolgens door het Ministerie van Volksgezondheid gelegaliseerd te worden, en ten slotte voorzien te worden van de Apostille.

 
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kunt u ons contacteren via telefoon op +54 11 4313 7272 of per mail via BuenosAires@diplobel.fed.be.