Ambassade van België in Argentinië

België in Argentinië, Paraguay en Uruguay

COVID-19

 
Informatie over de situatie in Argentinië.
Informatie over de situatie in Paraguay.
Informatie over de situatie in Uruguay.

VACCINATIE IN BELGIË VAN BELGEN DIE IN HET BUITENLAND WONEN : meer informatie hier.

TERUGKEER/REIS NAAR BELGIË

 • In Argentinië moet u binnen 48 uur voor uw reis een online verklaring op eer invulen. Als u zich verplaatst terwijl circulatiebeperkingen van kracht zijn, heeft u ook een "certificado único habilitante para circular" om naar de Internationale Luchhaven van Ezeiza te gaan. 
 • Het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen bevonden die als zone met heel hoog risico op de website www.info-coronavirus.be worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen. Argentinië, Paraguay en Uruguay zijn geclassificeerd als zone met heel hoog risico sinds 26/06/2021. Belgen, buitenlandse onderdanen met hoofdverblijfplaats in België en de volgende categorieën vallen niet onder deze beperkingen.
 • Informatie voor degenen die een D-visum/attest van essentiële reis afgegeven vóór 26/06/2021 hebben: zolang Argentinië, Uruguay en Paraguay op de lijst van 27 landen met een heel hoog risico staan ​​(zie hierboven), degenen die een D-visum/attest van essentiële reis afgegeven vóór 26/06/2021 hebben mogen niet naar België niet reizen, rechtstreeks of onrechtstreeks, als ze niet behoren tot een van de volgende categorieën.
 • Elke persoon (ongeacht zijn nationaliteit of verblijfplaats) die naar België reist of terugkeert moet een online identificatieformulier (Public Health Passenger Locator Form) binnen 48 uur voor aankomst invullen. Het formulier kan worden gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappij en/of aan de grens. Meer informatie: www.info-coronavirus.be of +32 78 15.17.71.
 • Reizigers die niet geen hoofdverblijfplaats in België hebben en die op het Belgisch grondgebied toekomen vanuit Argentinië, Paraguay of Uruguay dienen, vanaf de leeftijd van 12 jaar, over een negatief PCR testresultaat te beschikken, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd afgenomen. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld en kan worden gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappij en/of aan de grens. Meer informatie: www.info-coronavirus.be of +32 78 15.17.71. Als u de Belgische nationaliteit heeft, bewijst uw paspoort of eID niet dat u in België uw hoofdverblijfsplatts hebt. U kan een woonplaatsattest bij uw gemeente in België aanvragen. Houd er echter rekening mee dat de aanvaarding van dit document of andere vormen van bewijs afhankelijk is van de luchtvaartmaatschappij en buitenlandse grensautoriteiten. In geval van twijfel over de documenten die uw hoofdverblijfplaats in België bewijzen of hun aanvaarding, raden wij u aan om voor uw vertrek een PCR-test te doen.
 • Alle reizigers (ingezetenen zoals niet-ingezetenen) die vanuit Argentinië, Paraguay of Uruguay naar België reizen moeten 10 dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 (ingezetenen) en dag 7 (ingezetenen zoals niet-ingezetenen). Meer informatie: www.info-coronavirus.be of +32 78 15.17.71.
 • Het feit dat u gevaccineerd bent (1 of 2 doses) verandert niets aan de bovengenoemde maatregelen.
 • Als u door een of meerdere andere landen reist om België te bereiken, moet u ook nagaan of u aan de voorwaarden voldoet om via dit(die) land(en) te transiteren. Wij nodigen u uit om zich hierover bij de nationale autoriteiten van uw transitland(en) te informeren en het reisadvies van onze Ambassade in uw transitland(en) te raadplegen.
 

BEPERKINGEN OP DE TOEGANG TOT HET BELGISCH GEBIED EN VISUMAANVRAGEN

 • Wat de toegangsbeperkingen op het  Belgisch grondgebied betreft, gelieve de website van de Dienst VreemdelingenZaken te raadplegen hier. U vindt een praktische samenvatting in het gedeelte "Visa voor België" van onze website (in het Spaans).
 • Voor visumaanvragen, gelieve het gedeelte "Visa voor België" van onze website (in het Spaans) te raadplegen.

 

CONSULAIRE DIENSTEN

In het kader van de situatie in Buenos Aires in verband met het coronavirus Covid–19, onze consulaire balie is open voor het publiek enkel op afspraak en voor verzoeken die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd.

Andere verzoeken die op afstand kunnen worden uitgevoerd moeten per e-mail en/of per post worden verzonden.

 • Inschrijvingsaanvraag : per mail of per post;
 • Aanvraag van een gewoon(gewone) paspoort(en) : online afspraak maken (uitzonderlijk slechts één afspraak per gezin, gelieve de achternaam en voornamen als opmerking te vermelden bij het maken van de afspraak);
 • Afhalen van paspoort(en) : een OCA-postzegel van 100 gram met ontvangstbewijs opsturen (een OCA-postzegel van 500 gram in het geval van verschillende paspoorten);
 • Aanvraag van een eID/KidsID : online afspraak maken (uitzonderlijk slechts één afspraak per gezin, gelieve de achternaam en voornamen als opmerking te vermelden bij het maken van de afspraak);
 • Activering van een eID/KidsID : in geval van gerechtvaardigde dringendheid, gelieve met ons op te nemen;
 • Bijwerken van de burgerlijke stand : per post;
 • Nationaliteit : per e-mail en/of per post, afhankelijk van de te verzenden documenten (voor ondertekening van de akte: overeen te komen voorwaarden);
 • Aanvraag van een levensbewijs : per mail of per post (wij nemen met u telefonisch contact met u op);
 • Aanvraag van visum kort verblijf : alleen bepaalde aanvragen, online afspraak na het invullen van het aanvraagformulier (meer informatie hier);
 • Aanvraag van visum lang verblijf alleen bepaalde aanvragen, per post (meer informatie hier).

SPECIALE MAATREGELEN WEGENS COVID-19 GEDURENDE UW AFSPRAAK

U bent welkom op het Consulaat zolang u geen symptomen hebt die met Covid-19 compatibel zijn. Wij verzoeken u vriendelijk de volgende maatregelen nauwgezet te respecteren:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht;
 • Bij de ingang van het gebouw zijn handdesinfectie en temperatuurmeting (<37,5°) vereist;
 • Alleen mensen met een afspraak worden toegelaten. Elke begeleider zal buiten het gebouw moeten blijven (behalve minderjarigen en mensen met een handicap);
 • Aan de balie wordt een nieuwe handdesinfectie aangevraagd;
 • Wij vragen u vriendelijk om uw eigen zwarte balpen mee te nemen.

Wij danken u voor uw begrip.

Nieuws

30 jul

30 juli is de Internationale dag tegen de mensenhandel. Mensenhandel is een wereldwijd verschijnsel dat ook België treft en vele vormen aanneemt, van seksuele of economische uitbuiting, tot zelfs de diefstal en handel van organen. Steeds echter veroorzaakt mensenhandel een aantasting van de menselijke waardigheid en brengt het de slachtoffers in ondraaglijk vernederende en onterende situaties. 

30 jul

Tijdens de Global Education Summit van 28 en 29 juli in London, met als thema “Raise your hand”, heeft Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir een Belgische bijdrage aangekondigd voor het werkingsplan 2021-2025 van Global Partnership for Education. GPE is een internationaal fonds dat universele toegang tot onderwijs bevordert voor zowel meisjes als jongens en momenteel actief is in een 90-tal landen.

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

12 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

01 jul

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen.