Ambassade van België in Argentinië

België in Argentinië, Paraguay en Uruguay

COVID-19

 
Informatie over de situatie in Argentinië.
Informatie over de situatie in Paraguay.
Informatie over de situatie in Uruguay.

VACCINATIE IN BELGIË VAN BELGEN DIE IN HET BUITENLAND WONEN : meer informatie hier.

TERUGKEER/REIS NAAR BELGIË

 • In Argentinië heeft u een "certificado único habilitante para circular" om naar de Internationale Luchhaven van Ezeiza te gaan. Ook moet u binnen 48 uur voor uw reis een online verklaring op eer invulen.
 • Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor mensen die niet de nationaliteit hebben van een EU- of Schengenzone-land en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat als een "rode zone" wordt beschouwd. Argentinië, Paraguay en Uruguay worden als "rode zones" beschouwd. Als u tot deze categorie behoort en een essentiële reis naar België moet maken, moet u in het bezit zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest is niet nodig als u in het bezit bent van een visum afgegeven na 18/03/2020 (nationaliteiten onderworpen aan de visumplicht voor een visum kort verblijf of visum lang verblijf) of als het essentieel karakter van de reis blijkt uit officiële documenten die in de bezit van de reiziger zijn (houd er rekening mee dat de aanvaarding van deze documenten afhankelijk is van de luchtvaartmaatschappij en van de Belgische en buitenlandse grensautoriteiten; in geval van twijfel adviseren wij u om een ​​attest aan te vragen). Als u een visum nodig heeft om te reizen, gelieve het gedeelte "Visa voor België" van onze website (in het Spaans) te raadplegen. De lijst met motieven voor essentiële reis hier.
 • Het is verboden voor personen die zich op enig moment (transit inbegrepen) in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België (u vindt een paar uitzonderingen hier).
 • Elke persoon (ongeacht zijn nationaliteit of verblijfplaats) die naar België reist of terugkeert moet een online identificatieformulier (Public Health Passenger Locator Form) binnen 48 uur voor aankomst invullen. Het formulier kan worden gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappij en/of aan de grens. Meer informatie: www.info-coronavirus.be of +32 78 15.17.71.
 • Als u om professionele redenen reist, moet u een BTA-certificaatnummer aanvragen bij de FOD Economie. Meer informatie hier.
 • Reizigers die niet geen hoofdverblijfplaats in België hebben en die op het Belgisch grondgebied toekomen vanuit een grondgebied dat als "rode zone" aangemerkt is (Argentinië, Paraguay en Uruguay worden als "rode zones" beschouwd), dienen, vanaf de leeftijd van 6 jaar, over een negatief PCR testresultaat te beschikken, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld en kan worden gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappij en/of aan de grens. Meer informatie: www.info-coronavirus.be of +32 78 15.17.71. Als u de Belgische nationaliteit heeft, bewijst uw paspoort of eID niet dat u in België uw hoofdverblijfsplatts hebt. U kan een woonplaatsattest bij uw gemeente in België aanvragen. Houd er echter rekening mee dat de aanvaarding van dit document of andere vormen van bewijs afhankelijk is van de luchtvaartmaatschappij en buitenlandse grensautoriteiten. In geval van twijfel over de documenten die uw hoofdverblijfplaats in België bewijzen of hun aanvaarding, raden wij u aan om voor uw vertrek een PCR-test te doen.
 • Alle reizigers (ingezetenen zoals niet-ingezetenen) die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen moeten 10 dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 (ingezetenen) en dag 7 (ingezetenen zoals niet-ingezetenen). Meer informatie: www.info-coronavirus.be of +32 78 15.17.71.
 • Als u door een of meerdere andere landen reist om België te bereiken, moet u ook nagaan of u aan de voorwaarden voldoet om uw transitland(en) binnen te komen. Wij nodigen u uit om zich hierover bij de nationale autoriteiten van uw transitland(en) te informeren en het reisadvies van onze Ambassade in uw transitland(en) te raadplegen.
 

BEPERKINGEN OP DE TOEGANG TOT HET BELGISCH GEBIED EN VISUMAANVRAGEN

 • Wat de toegangsbeperkingen op het  Belgisch grondgebied betreft, gelieve de website van de Dienst VreemdelingenZaken te raadplegen hier. U vindt een praktische samenvatting in het gedeelte "Visa voor België" van onze website (in het Spaans).
 • Voor visumaanvragen, gelieve het gedeelte "Visa voor België" van onze website (in het Spaans) te raadplegen.

 

CONSULAIRE DIENSTEN

In het kader van de situatie in Buenos Aires in verband met het coronavirus Covid–19, onze consulaire balie is open voor het publiek enkel op afspraak en voor verzoeken die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd.

Andere verzoeken die op afstand kunnen worden uitgevoerd moeten per e-mail en/of per post worden verzonden.

 • Inschrijvingsaanvraag : per mail of per post;
 • Aanvraag van een gewoon(gewone) paspoort(en) : online afspraak maken (uitzonderlijk slechts één afspraak per gezin, gelieve de achternaam en voornamen als opmerking te vermelden bij het maken van de afspraak);
 • Afhalen van paspoort(en) : een OCA-postzegel van 100 gram met ontvangstbewijs opsturen (een OCA-postzegel van 500 gram in het geval van verschillende paspoorten);
 • Aanvraag van een eID/KidsID : per post;
 • Activering van een eID/KidsID : in geval van gerechtvaardigde dringendheid, gelieve met ons op te nemen;
 • Bijwerken van de burgerlijke stand : per post;
 • Nationaliteit : per e-mail en/of per post, afhankelijk van de te verzenden documenten (voor ondertekening van de akte: overeen te komen voorwaarden);
 • Aanvraag van een levensbewijs : per mail of per post (wij nemen met u telefonisch contact met u op);
 • Aanvraag van visum kort verblijf : alleen bepaalde aanvragen, online afspraak na het invullen van het aanvraagformulier (meer informatie hier);
 • Aanvraag van visum lang verblijf alleen bepaalde aanvragen, per post (meer informatie hier).

SPECIALE MAATREGELEN WEGENS COVID-19 GEDURENDE UW AFSPRAAK

U bent welkom op het Consulaat zolang u geen symptomen hebt die met Covid-19 compatibel zijn. Wij verzoeken u vriendelijk de volgende maatregelen nauwgezet te respecteren:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht;
 • Bij de ingang van het gebouw zijn handdesinfectie en temperatuurmeting (<37,5°) vereist;
 • Alleen mensen met een afspraak worden toegelaten. Elke begeleider zal buiten het gebouw moeten blijven (behalve minderjarigen en mensen met een handicap);
 • Aan de balie wordt een nieuwe handdesinfectie aangevraagd;
 • Wij vragen u vriendelijk om uw eigen zwarte balpen mee te nemen.

Wij danken u voor uw begrip.

Nieuws

05 mei

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigt België vandaag tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek van de Mensenrechtenraad. Zij zal spreken namens de federale staat en de gefedereerde entiteiten. Het Belgische mensenrechtenbeleid zal voor de derde keer sinds 2011 worden geëvalueerd.

28 apr

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan India, dat te kampen heeft met een bijzonder zware golf van COVID-19. De steun bestaat uit 9000 flesjes Remdesivir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van COVID-19. Deze flesjes komen uit de strategische voorraad van de FOD Volksgezondheid en vertrekt normaal gezien op vrijdag 30 april.

17 apr

Vandaag vertrekken 760.000 maskers naar Conakry via het noodhulpmechanisme B-FAST. Hiermee komt ons land tegemoet aan de hulpvraag die Guinee heeft ingediend bij het EU-mechanisme voor de civiele bescherming (UCPM) in het kader van de strijd tegen COVID-19. Net zoals de rest van de wereld is Guinee getroffen door de pandemie. De gezondheidssituatie wordt er echter bijkomend bemoeilijkt door een mazelenepidemie, een epidemie van gele koorts en recent ook enkele nieuwe ebola-besmettingen die samen zorgen voor een enorme druk op de medische voorzieningen.

16 apr

In de marge van de 64ste zitting van de VN-Commissie over verdovende middelen (CND), organiseerde België samen met enkele andere partners een evenement over eerlijke toegang tot gereguleerde geneesmiddelen in Covid-tijden.

15 apr

Vanaf vandaag neemt België het voorzitterschap op van de Group of Governmental Experts (GGE) die zich toelegt op opkomende technologieën op het gebied van dodelijke autonome wapensystemen, de zogenaamde “Killer Robots”. Deze groep van deskundigen, die bijeenkomt in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève, heeft tot doel de juridische, technologische en militaire kwesties die deze nieuwe technologieën aan de orde stellen, te verduidelijken, voornamelijk met betrekking tot het naleven van het internationaal humanitair recht.