Ambassade van België in Argentinië

België in Argentinië, Paraguay en Uruguay

COVID-19

 
Informatie over de situatie in Argentinië.
Informatie over de situatie in Paraguay.
Informatie over de situatie in Uruguay.

TERUGKEER/REIS NAAR BELGIË

 • In Argentinië heeft u een "certificado único habilitante para circular" om naar de Internationale Luchhaven van Ezeiza te gaan. Ook moet u binnen 48 uur voor uw reis een online verklaring op eer invulen.
 • Tot 01/04/2021 zijn niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en zijn niet-essentiële reizen naar België verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland hebben. Als u een essentiële reis moet maken, moet u, afhankelijk van uw situatie, in het bezit van een verklaring op erewoord of een attest van essentiële reis zijn. Personen die de nationaliteit hebben van of hun hoofdverblijfplaats hebben in een land van de EU of de Schengen-zone, alsook voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in Australië, Zuid-Korea, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, in Singapore en Thailand, dienen een verklaring op eer invullen, ondertekenen en bij zich te dragen gedurende de hele reis. Personen die niet de nationaliteit hebben van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een ander derde land dan hierboven vermeld, moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis indien ze niet in het bezit van een visum zijn. Als u een visum nodig heeft om te reizen, gelieve het gedeelte "Visa voor België" van onze website (in het Spaans) te raadplegen. De lijst met essentiële reizen voor uw situatie vindt u hier.
 • Elke persoon (ongeacht zijn nationaliteit) die naar België reist of terugkeert, moet een online identificatieformulier (Public Health Passenger Locator Form) binnen 48 uur voor aankomst invullen. Het formulier kan worden gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappij en/of aan de grens.
 • Als u om professionele redenen reist, moet u een BTA-certificaatnummer aanvragen bij de FOD Economie. Meer informatie hier.
 • Vanaf 25/01/2021 zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen 10 dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7. Meer informatie: www.info-coronavirus.be of +32 78 15.17.71.
 • Argentinië, Paraguay alsook Uruguay worden als "rode zones" beschouwd. Reizigers die niet in België wonen en die op het Belgisch grondgebied toekomen vanuit een grondgebied dat als rode zone aangemerkt is, dienen, vanaf de leeftijd van 6 jaar, over een negatief PCR testresultaat te beschikken, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld en kan worden gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappij en/of aan de grens. Meer informatie: www.info-coronavirus.be of +32 78 15.17.71.
 • Als u door een of meerdere andere landen reist om België te bereiken, moet u ook nagaan of u aan de voorwaarden voldoet om uw transitland(en) binnen te komen. Wij nodigen u uit om zich hierover bij de nationale autoriteiten van uw transitland(en) te informeren en het reisadvies van onze Ambassade in uw transitland(en) te raadplegen.
 

BEPERKINGEN OP DE TOEGANG TOT HET BELGISCH GEBIED EN VISUMAANVRAGEN

 • Wat de toegangsbeperkingen op het  Belgisch grondgebied betreft, gelieve de website van de Dienst VreemdelingenZaken te raadplegen hier. U vindt een praktische samenvatting in het gedeelte "Visa voor België" van onze website (in het Spaans).
 • Voor visumaanvragen, gelieve het gedeelte "Visa voor België" van onze website (in het Spaans) te raadplegen.

 

CONSULAIRE DIENSTEN

In het kader van de situatie in Buenos Aires in verband met het coronavirus Covid–19, onze consulaire balie is open voor het publiek enkel op afspraak en voor verzoeken die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd.

Houd er rekening mee dat het Consulaat-generaal tot nader order elke woensdag uitzonderlijk gesloten is.

Andere verzoeken die op afstand kunnen worden uitgevoerd moeten per e-mail en/of per post worden verzonden.

 • Inschrijvingsaanvraag : per mail of per post;
 • Aanvraag van een gewoon paspoort : online afspraak (uitzonderlijk slechts één afspraak per gezin, gelieve de achternaam en voornamen als opmerking te vermelden bij het maken van de afspraak);
 • Afhalen van paspoort(en) : een OCA-postzegel van 100 gram met ontvangstbewijs opsturen (een OCA-postzegel van 500 gram in het geval van verschillende paspoorten);
 • Aanvraag van een eID : per post;
 • Activering van een eID : in geval van gerechtvaardigde dringendheid, gelieve met ons op te nemen;
 • Bijwerken van de burgerlijke stand : per post;
 • Nationaliteit : per e-mail en/of per post, afhankelijk van de te verzenden documenten (voor ondertekening van de akte: overeen te komen voorwaarden);
 • Aanvraag van een levensbewijs : per mail of per post (wij nemen met u telefonisch contact met u op);
 • Aanvraag van visum kort verblijf : alleen bepaalde aanvragen, online afspraak na het invullen van het aanvraagformulier (meer informatie hier);
 • Aanvraag van visum lang verblijf alleen bepaalde aanvragen, per post (meer informatie hier).

SPECIALE MAATREGELEN WEGENS COVID-19 GEDURENDE UW AFSPRAAK

U bent welkom op het Consulaat zolang u geen symptomen hebt die met Covid-19 compatibel zijn. Wij verzoeken u vriendelijk de volgende maatregelen nauwgezet te respecteren:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht;
 • Bij de ingang van het gebouw zijn handdesinfectie en temperatuurmeting (<37,5°) vereist;
 • Alleen mensen met een afspraak worden toegelaten. Elke begeleider zal buiten het gebouw moeten blijven (behalve minderjarigen en mensen met een handicap);
 • Aan de balie wordt een nieuwe handdesinfectie aangevraagd;
 • Wij vragen u vriendelijk om uw eigen zwarte balpen mee te nemen.

Wij danken u voor uw begrip.

Nieuws

23 feb

Op maandag 22 februari heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de Ontwapeningsconferentie in Genève toegesproken tijdens het High Level segment. De Ontwapeningsconferentie, waarvan België permanent lid is, werd in 1979 ingesteld. Tot dusver is het het enige multilaterale instrument dat gewijd is aan onderhandelingen over ontwapeningsakkoorden. Ontwapening en non-proliferatie zijn cruciale thema's voor de internationale vrede en veiligheid en vormen dan ook een prioriteit voor het buitenlands beleid van België.

22 feb

Vandaag, 22 februari, is in Genève de 46ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad begonnen die zal lopen tot en met 23 maart. Ter gelegenheid van die zitting heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès het ministeriële gedeelte van de zitting toegesproken, de prioriteiten van de Belgische regering voorgesteld en enkele beschouwingen gegeven over de huidige uitdagingen op het gebied van de mensenrechten.

22 feb

Vandaag, maandag 22 februari, heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Benelux, de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), mevrouw Fatou Bensouda, en haar collega-ministers van Buitenlandse Zaken van de EU uitgenodigd voor een informele bijeenkomst met de 27 EU-ministers voorafgaand aan de maandelijkse zitting van de Raad Buitenlandse Zaken. Mevrouw Bensouda begon haar mandaat als aanklager in 2012 en zal het in juni van dit jaar neerleggen.

12 feb

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen het Gebruik van Kindsoldaten herbevestigt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès het aanhoudend Belgisch engagement voor de verbetering van de bescherming van kinderen in gewapend conflict. De Verenigde Naties willen het lot van deze kinderen verbeteren door de zes meest ernstige schendingen van kinderrechten aan te pakken: doden en verminken, seksueel geweld, ontvoering, aanvallen op scholen of ziekenhuizen, het ontzeggen van toegang tot humanitaire hulp en tenslotte, het rekruteren van kindsoldaten.

26 jan

Op 26 januari 2021 is het honderd jaar geleden dat ons land diplomatieke betrekkingen opstartte met Estland en Letland, nadat ons land hun onafhankelijkheid in 1921 erkende. België bleef bij deze historische beslissing in de jaren die volgden op de Tweede Wereldoorlog en stond deze landen bij toen zij in 1991 hun onafhankelijkheid herwonnen.