Ambassade van België in Argentinië

Paspoort

Voor het indienen van een paspoortaanvraag bent u verplicht persoonlijk naar de Ambassade van België in Buenos Aires te komen vanaf de leeftijd van 6 jaar.

Alvorens deze procedure aan te vangen, wordt u verzocht voorafgaand een afspraak te maken met de consulaire dienst op het nummer 11 4313 7272.

Naast de algemene informatie over het Belgische paspoort, gelieve hierna de volgende bijkomende inlichtingen te vinden:

  • Belgen die in het buitenland wonen en officieel ingeschreven zijn in de consulaire registers kunnen een paspoort aanvragen bij de Consulaire diensten. 
     
  • Het formulier vergezeld van het Formulier voor handtekening (in tweevoud), kan ingediend worden indien uw dossier compleet is. U kunt eventueel onze diensten contacteren om er zeker van te zijn dat wij over alle vereiste documenten van uw dossier beschikken. Het dient vergezeld te worden van twee pasfoto’s en 79 euro (contant te betalen in lokale munt). 
     
  • Belgen die niet geboren werden in het land van verblijf (Argentinië, Paraguay of Uruguay) en die zich in het ambtsgebied vestigden vóór 9 juni 2007 dienen bij de “Camara Nacional de Electores” een bewijs aan te vragen dat zij de lokale nationaliteit niet aannamen (Certificado de no-ciudadano Argentino). Dit bewijs dient voor de laatste maal voorgelegd te worden, daar vanaf 9 juni 2007 de wet van dubbele nationaliteit ingevoerd werd waardoor Belgen een andere nationaliteit kunnen aannemen, zonder de Belgische te verliezen.[1]

Uw paspoort kan door een derde opgehaald worden mits u daarvoor een schriftelijke volmacht geeft aan de betrokkene.

U dient uw vorig paspoort ter vernietiging of annulering in te leveren bij het ophalen van het nieuwe.

Kinderen vanaf 6 jaar mogen de identiteitsdocumenten ondertekenen. Vanaf 12 jaar is de handtekening verplicht.

[1] Belgen die vrijwillig de nationaliteit verkrijgen van een Lidstaat van de Raad van Europa, die het gelijknamige verdrag ondertekende, zijnde Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, verloren tot 28 april 2008 nog steeds van rechtswege hun Belgische nationaliteit. Vanaf deze datum behouden ook de mensen die de voorgenoemde nationaliteiten aannemen de Belgische.

 
Biometrie en Belgen in het buitenland  

Met de nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie. Met dit paspoort wil de EU de veiligheid verhogen:

  • van de burger zelf die zeker is dat ze een reisdocument bezit dat haast niet kan worden vervalst en dat hem meer bescherming biedt tegen identiteitsfraude;
  • van het grondgebied via de bestrijding van identiteitsfraude die steeds vaker voorkomt en waarmee tal van lidstaten worden geconfronteerd.

In tegenstelling tot vele andere Europese landen heeft België gedurende vele jaren blijk gegeven van een grote soepelheid door zijn onderdanen in het buitenland toe te laten hun paspoortaanvraag per post in te dienen.

Met de komst van de biometrie bestaat deze mogelijkheid niet meer aangezien elke burger zich persoonlijk moet aanmelden om zijn aanvraag in te dienen (vanaf 6 jaar).

Voor meer informatie, ga naar deze pagina.

Voor wat betreft Belgen ingeschreven in Argentinië (en jurisdictie Paraguay & Uruguay), is deze maatregel op 1 oktober 2012 ingegaan.