Ambassade van België in Argentinië
Home Consulaire diensten Consulaire tarieven

Consulaire tarieven

1 euro = 43,60 ARS

Document euro  peso (ARS)
Paspoort +18 jaar 32 pg 75 3.270
Paspoort -18 jaar 32 pg 35 1.526
Paspoort + 18 jaar 64 pg 240 10.464
Paspoort - 18 jaar 64 pg 210 9.156
Voorlopig Paspoort 50 2.180
Elektronische identiteitskaart 20 872
Kids eID 10 436
Legalisatie 20 872
Attesten 20 872
Akte notariaat  100 4.360
Akte burgerlijke stand/nationaliteit  10 436
Voor eensluidend verklaard afschrift 20 872
Levensbewijs  Gratis  Gratis
ViSA kort verblijf 60 2.616
VISA lang verblijf 180 7.848