Ambassade van België in Argentinië
Home Consulaire diensten Consulaire tarieven

Consulaire tarieven

1 euro = 49,80 ARS

Document euro  peso (ARS)
Paspoort +18 jaar 32 pg 75 3.753
Paspoort -18 jaar 32 pg 35 1.743
Paspoort + 18 jaar 64 pg 240 11.952
Paspoort - 18 jaar 64 pg 210 10.458
Voorlopig Paspoort 50 2.490
Elektronische identiteitskaart 20 996
Kids eID 10 498
Legalisatie 20 996
Attesten 20 996
Akte notariaat  100 4.980
Akte burgerlijke stand/nationaliteit  10 498
Voor eensluidend verklaard afschrift 20 996
Levensbewijs  Gratis  Gratis
Vertaling 60 2988
ViSA kort verblijf 60 2.988
VISA lang verblijf 180 8.964