Ambassade van België in Argentinië
Home Consulaire diensten Consulaire tarieven

Consulaire tarieven

1 euro = 66 ARS

Document euro  peso (ARS)
Paspoort +18 jaar 32 pg 75 4.950
Paspoort -18 jaar 32 pg 35 2.310
Paspoort + 18 jaar 64 pg 240 15.840
Paspoort - 18 jaar 64 pg 210 13.860
Voorlopig Paspoort 50 3.300
Elektronische identiteitskaart 20 1.320
Kids eID 10 660
Legalisatie 20 1.320
Attesten 20 1.320
Akte notariaat  100 6.600
Akte burgerlijke stand/nationaliteit  10 660
Voor eensluidend verklaard afschrift 20 1.320
Levensbewijs  Gratis  Gratis
Vertaling 60 3.960
ViSA kort verblijf 60 3.960
VISA lang verblijf 180 11.880